giáng thế

Cập nhập tin tức giáng thế

Ma Thần Giáng Thế - Phiên bản mới của Tây Du Ngoại Truyện

(GameSao) - Ngày 19/12/2014, Tây Du Ngoại Truyện sẽ cập nhật phiên bản Ma Thần Giáng Thế, bổ sung thêm một số tính năng mới cũng như mở các tính năng đang bị khoá của phiên bản cũ.