giao diện UI

Cập nhập tin tức giao diện UI

Dota 2 giờ sẽ dễ tiếp cận hơn

(GameSao.vn) – Chỉ cần thay đổi chút ít ở phần giao diện người dùng và có thể mọi thứ sẽ khác.

Giao diện Windows 10 sẽ được làm mới với ngôn ngữ thiết kế Fluent Design System

Tuy vậy nó sẽ là một hành trình thay đổi dần dần thay vì một cuộc đại tu toàn diện và ngay lập tức.