giáo dục Ukraine

Cập nhập tin tức giáo dục Ukraine

Những thiếu sinh quân 7 tuổi Ukraine sẵn sàng giữa thời chiến

Những học sinh tại trường Volodymyr Đại đế ở ngoại ô thủ đô Kiev (Ukraine) đang được đào tạo để trở thành thiếu sinh quân ngay từ năm 7 tuổi.