giấy ủy quyền

Cập nhập tin tức giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền đất có được xem là di chúc?

Năm 2006 bố mất, xin hỏi luật sư giấy ủy quyền đó còn có giá trị và hợp lệ không, có được coi là di chúc không?

Giấy ủy quyền hợp pháp cần có những điều kiện gì?

Bà nội tôi có 5 người con. Sau khi nhận tiền bồi thường đất, bà chia hết cho 5 người con đó. 1 người con đã mất thì con của người đó được nhận tiền, số tiền cho như nhau.