gói hỗ trợ thuê nhà

Cập nhập tin tức gói hỗ trợ thuê nhà

22 địa phương hoàn thành giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến ngày 29/8 đã có 22 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ giải ngân 100% số hồ sơ tiếp nhận của người lao động.