gói tăng cường

Cập nhập tin tức gói tăng cường

Bản mở rộng sắp tới của Hearthstone sẽ có số lượng thẻ gấp 3

(GameSao) - Đối với các game thủ, không hiểu với số lượng thẻ nhiều như vậy thì nên lo hay mừng đây.