Google Docs

Cập nhập tin tức Google Docs

Rộ lên trào lưu mới của giới nhân viên bảo tàng trên toàn thế giới: khoe lương trên Google Sheet

Trào lưu lạ này xuất phát từ một bảng tính Google Spreadsheet với tiêu đề "Arts + All Museum Transparency 2019".

Cách cài đặt và sử dụng tiện ích bổ sung để tăng lực cho Google Docs khi soạn thảo văn bản

Google Docs rất hữu ích khi bạn cần soạn thảo văn bản nhanh, và đây là những tiện ích bổ sung hữu ích dành cho nó.