GS Hoàng Tuỵ

Cập nhập tin tức GS Hoàng Tuỵ

GS Hoàng Tuỵ, một tấm lòng trẻ mãi với khoa học và giáo dục

Mái đầu bạc sớm ngay từ tuổi 30, nhưng tấm lòng và nhiệt tình của Ông với khoa học và giáo dục thì vẫn còn trẻ mãi.

GS Hoàng Tụy qua đời ở tuổi 92

-GS Hoàng Tụy, một trí thức lớn đã qua đời lúc 15h30 ngày 14/7 sau thời gian lâm bệnh.