Hấp Tinh Đại Pháp

Cập nhập tin tức Hấp Tinh Đại Pháp

(GameSao) - Máy chủ mới nhất là Đào Hoa Đảo đã mở tới Cửu Âm Chí trấn phái, thực lực nhân vật cũng đã ở mức khá, liệu sắp tới có là thời điểm thích hợp để Cửu Âm Chân Kinh 2 cho ra đời máy chủ mới?