Hat Loving Gamer

Cập nhập tin tức Hat Loving Gamer

Nếu các game nổi tiếng được làm thành Pokemon

Xem ra phong cách turn based của Pokemon cũng rất phù hợp với nhiều tựa game khác.