HĐND Nghệ An

Cập nhập tin tức HĐND Nghệ An

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND

Các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã bầu ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 

Bầu bổ sung 3 ủy viên UBND tỉnh Nghệ An

HĐND tỉnh Nghệ An vừa bầu bổ sung 3 ủy viên UBND tỉnh phụ trách Kế hoạch - Đầu tư, Thanh tra và Dân tộc.