heroesstorm

Cập nhập tin tức heroesstorm

5 nhân vật huyền thoại không có trong Heroes of the Storm

Đó là Thrall, Deckard Cain, Leeroy Jenkins, Aidan và Samir Duran.