Hòa giải dân tộc

tin tức về Hòa giải dân tộc mới nhất

Cùng một dân tộc hà cớ gì không thể hoà hợp?icon

Cùng một dân tộc hà cớ gì không thể hoà hợp?

"Với Mỹ, chúng ta sẵn sàng “gác” quá khứ, để hợp tác, nhìn về tương lai, thì không lý do gì, người cùng một dân tộc, cùng một tổ quốc, mà không thể hòa hợp, đoàn kết với nhau để xây dựng tương lai cho đất nước mình"