Hoan ca

Cập nhập tin tức Hoan ca

TỪNG PHÚT CHẾT TRÊN MÔI ĐỜI HỜ HỮNG

Đời mắc lưới những cơn buồn dai dẳng/ Rồi cũng tan như con sóng vỗ bờ/ Trong sâu thẳm ta mơ thành thác trắng/ Nương theo ngàn tiếng gọi miền non.

THĂNG LONG

Ầu ơ tinh huyết Lạc Hồng/ Ngàn năm sương mù huyền thoại/ Nhịp mùa xôn xao đồng bãi/ Lễ linh rộn nhịp hoan ca