Hoàng Nhật Quang

Cập nhập tin tức Hoàng Nhật Quang

Họa sĩ nhí 11 tuổi dân tộc Tày với triển lãm tranh đa sắc màu

Họa sĩ nhí 11 tuổi người dân tộc Tày Hoàng Nhật Quang kể những ước mơ bình dị, trẻ thơ qua thế giới đa sắc của hội họa.