Học viện báo chí

Cập nhập tin tức Học viện báo chí

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Khoa Phát thanh - Truyền hình đạt được nhiều thành tựu trong việc đào tạo, góp phần vào sự phát triển chung của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Ngành Lịch sử Đảng trường Báo chí tăng vọt thêm gần 6 điểm

Điểm chuẩn ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của Học viện Báo chí - Tuyên truyền năm nay tăng 5,5 điểm so với năm 2015.

Học viện Báo chí công bố điểm chuẩn

 Chiều 24/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm trúng tuyển các chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2015.