Hồi sức

Cập nhập tin tức Hồi sức

Khi được hồi sức cấp cứu, bệnh nhân ngưng tim vẫn nghe được tiếng nhân viên y tế, cảm thấy mình đang đi tới một nơi nào đó…