- Đi vào hoạt động từ cuối tháng 4/2012, Hội truyền thông số Việt Nam kết thúc năm 2012 với nhiều sự kiện lớn.

Trong báo cáo tổng kết, Chủ tịch hội Lê Doãn Hợp cho biết, một trong những có ý nghĩa nhất là xin phép thành lập Trung tâm bản quyền số Việt Nam. Ý tưởng này dựa trên thực tế trong lĩnh vực truyền thông số đang phát triển rất nhanh, vấn đề bản quyền nổi lên cấp bách và có ý nghĩa quan trọng với việc phát triển ngành truyền thông nước nhà.

Hội cũng đã chỉ đạo doanh nghiệp trong hệ thống truyền thông số hợp tác liên doanh, liên kết trong nước và quốc tế để phát triển, khắc phục khó khăn vươn lên trong khủng hoảng kinh tế. Rõ nhất là các đơn vị VTC online, Thư viện Quốc gia, truyền hình AVG, NXB Giáo dục, VNG, Google, Facebook, AP…Hội cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lớn, trong đó phải kể đến Hội nghị các đơn vị truyền thông số phía Bắc lần thứ nhất tại Hà Nội, Hội nghị các đơn vị truyền thông số phía Nam lần thứ nhất tại TP.HCM, Hội nghị Truyền thông số với kinh tế doanh nghiệp tại TP.HCM, Hội thảo Quốc tế về Công nghiệp Nội dung số…

Các hội nghị, hội thảo đã đưa ra cách nhìn tổng quan và đánh giá đúng thực trạng truyền thông số VN, từ đó định hướng hoạt động của ngành truyền thông số trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Hội đã tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc để xúc tiến hợp tác giữa hội viên với các đối tác nội dung số hàng đầu thế giới như IDG, Google, Facebook, hãng thông tấn AP.

Trong cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2012, Ban chấp hành Hội đã bầu bổ sung một phó chủ tịch là ông Trần Thanh Minh, bầu bổ sung Tổng thư ký Hội là ông Nguyễn Lâm Thanh. Như vậy, cơ cấu lãnh đạo Hội hiện nay bao gồm Chủ tịch Lê Doãn Hợp; các phó chủ tịch Trần Đăng Tuấn, Trần Thanh Minh; Tổng thư ký Nguyễn Lâm Thanh.

Phong Vi