Instant Feedback

Cập nhập tin tức Instant Feedback

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 08/5

(GameSao.vn) - Hệ Thống Phản Hồi Tức Thì đang được thử nghiệm nhằm đưa ra những hình phạt thích đáng và nhanh chóng hơn cho những đói tượng phá rối trong LMHT; Lee Sin chuẩn bị có trang phục mới…sẽ là những cập nhật đáng chú ý nhất tại máy chủ thử nghiệm PBE ngày 08/5.