iOS 11 thử nghiệm

Cập nhập tin tức iOS 11 thử nghiệm

Cách tải iOS 11 bản public beta

iOS 11 beta bắt đầu cho người dùng phổ thông tải về. Trước đó, họ chỉ cho phép người dùng có tài khoản nhà phát triển tải thử nghiệm.