iPhone gây cháy

Cập nhập tin tức iPhone gây cháy

Apple lao đao vì iPhone gây cháy nhà

Nạn nhân khẳng định bản thân không hề động chạm gì đến thỏi pin điện thoại trước đó, đồng thời yêu cầu số tiền bồi thường 75.000 USD.