J-16

Cập nhập tin tức J-16

Xem tiêm kích J-20 và J-16 trình diễn tại triển lãm hàng không ở Trung Quốc

Người dân Trung Quốc đã được có cơ hội được tận mắt chứng kiến tiêm kích J-20 và J-16 trình diễn khả năng tại một triển lãm hàng không tổ chức ở Cát Lâm.