James Nolan Gandy

Cập nhập tin tức James Nolan Gandy

Ma thuật nào giúp robot này vẽ còn nhanh hơn tốc độ quay tay của nó

Tất nhiên không phải ma thuật gì cả, chỉ là tận dụng hiệu ứng từ tốc độ màn trập của camera mà thôi.