Jordan Mechner

Cập nhập tin tức Jordan Mechner

Đây có thể coi là một tin không thể vui hơn với những người hâm mộ series game Hoàng tư Ba Tư.