K9

Cập nhập tin tức K9

Thăm khu di tích bí mật lưu giữ thi hài Bác Hồ

Đá chông K9 là khu di tích quốc gia đặc biệt bởi đã lưu giữ những kỷ niệm về Bác cả khi Người sống cũng như khi Bác mất.

Theo chân Bác: An toàn khu bí mật K9 thời chống Mỹ

Lịch sử K9 gắn liền cuộc đời Bác Hồ trong suốt giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960-1969).