Karthus Lightsbane

Cập nhập tin tức Karthus Lightsbane

[LMHT] Chi tiết bản cập nhật 6.22

(GameSao.vn) - Thời Đại Thích Khách chuẩn bị đổ bộ Đấu Trường Công Lý!

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 04/11

(GameSao.vn) – Maokai Vinh Quang đã có hình nền.