kéo đâm vào đầu

Cập nhập tin tức kéo đâm vào đầu

Vào ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, trong lúc chơi đùa, nam sinh bị kéo thủ công của bạn đâm vào đầu.