kết nối không dây

Cập nhập tin tức kết nối không dây

Hàng tỷ thiết bị Android, Linux và Windows có kết nối Bluetooth đang bị đe dọa bởi một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.