Khách thuê trọ

Cập nhập tin tức Khách thuê trọ

Trước cảnh giật mình trong phòng trọ, bà chủ còn bức xúc hơn khi nghe lời giải thích của người thuê.