khai nhãn

Cập nhập tin tức khai nhãn

Tóm tắt các cấp bậc của mắt Sharingan trong Naruto

Sharingan trong thế giới Naruto được coi là huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha.