khinh công

Cập nhập tin tức khinh công

Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D: tìm hiểu về Cái Bang phái

Trong giao diện tạo nhân vật người chơi có thể thấy các hình tượng trang bị của Cái Bang và các con đường trưởng thành về sau. Mặt khác bạn cũng có thể xem trước 4 kỹ năng trong hai đại tuyệt học Hàng Long Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp khá bắt mắt của Cái Bang.