Theo quy định mới về chế độ nhuận bút cho lĩnh vực báo chí, xuất bản, chậm nhất 60 ngày kể từ ngày tác phẩm được đăng tải, công bố, bên sử dụng tác phẩm phải trả hết nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

Chiều 2/4, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức họp báo công bố nghị định quy định về chế độ nhuận bút cho lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Nghị định này có 10 điểm mới như khung nhuận bút chỉ quy định tối đa mà không quy định tối thiểu; Thay đơn vị hệ số nhuận bút cho báo chí bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thay cho 10% mức lương tối thiểu.

{keywords}
Theo quy định mới, cơ quan báo chí sẽ chủ động hơn về nguồn nhuận bút. Ảnh: C.QuyênNgoài ra, quy định về quỹ nhuận bút đã mở rộng hơn như doanh thu từ hoạt động báo chí, nguồn hỗ trợ, tài trợ, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (nếu có), v.v…

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết: Nghị định 18/2014/NĐ-CP đã tháo gỡ được nhiều vấn đề của các cơ quan báo chí.

Mức nhuận bút được quy định trong nghị định này không chỉ giúp các cơ quan báo chí, nhà báo sáng tạo hơn mà giúp cơ quan báo chí tự chủ hơn trong vấn đề nguồn nhuận bút, qua đó sẽ sàng lọc được tác phẩm chất lượng.

“Bộ sẽ có các thông tư hướng dẫn và các hoạt động thanh tra, tuyên truyền tốt và thực hiện nghiêm nghị định của Chính phủ”, ông Tuấn nói.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng yêu cầu các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc nghị định này.

C.Quyên