khủng long chiến

Cập nhập tin tức khủng long chiến

Những tính năng 'không phải dạng vừa' của Khủng Long Chiến

(GameSao) - Khủng Long Chiến đã cập nhật và thay đổi nhiều tính năng kể từ ngày 31/1/2015 nhằm tạo ra những dấu ấn riêng để sẵn sàng phát hành tại thị trường Việt