kiểm tra xe mới

Cập nhập tin tức kiểm tra xe mới

Khi nhận xe mới từ đại lý, khách hàng cần chú ý những điều này

Trong quá trình nhận xe mới từ đại lý, khách hàng cần chú ý việc kiểm tra nhanh chiếc xe của mình nhằm tránh những rắc rối sau khi đưa xe rời khỏi đại lý.