kiến bò vào điện thoại

Cập nhập tin tức kiến bò vào điện thoại

Bạn có thể phải thay cả màn hình nếu bị con này bò vào máy

Khi màn hình bị tấn công bởi những chú kiến, bạn chỉ còn cách 'gõ' và cầu nguyện cho chúng chui ra, nếu không thì... mua màn hình mới.