Kiều Loan hát

Cập nhập tin tức Kiều Loan hát

Dự án “Cùng Á hậu LONA mang xuân về với buôn làng” đã diễn ra tại buôn làng ở cao nguyên Đắk Lắk, với tổng giá trị dự án là gần 200 triệu.