kinh tế internet

Cập nhập tin tức kinh tế internet

Doanh thu kinh tế Internet Việt Nam đạt 57 tỷ USD năm 2025

Theo Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2022, tổng doanh thu kinh tế Internet Việt Nam đến năm 2025 dự báo đạt mức 57 tỷ USD, chỉ đứng sau Indonesia.

Dư địa tăng trưởng của Việt Nam nằm ở kinh tế số

Dư địa phát triển của các cấu phần kinh tế số Internet và kinh tế số ngành đang còn khá lớn.

Kinh tế internet - điểm sáng Đông Nam Á năm 2020

Xu thế hội nhập 4.0 cộng hưởng với những tác động từ đại dịch Covid-19 khiến kinh tế internet tại Đông Nam Á phát triển đột biến. Ở Việt Nam, sự xuất hiện của những “hiện tượng” như VinShop cũng đang mở ra một năm 2021 đầy hứa hẹn.

Kinh tế Internet Việt Nam tiếp tục tăng trưởng hai chữ số

Theo báo cáo mới nhất của Google, nền kinh tế Internet Đông Nam Á sẽ chạm mốc 105 tỷ USD trong năm nay nhờ dịch Covid-19.