Kissinger

Cập nhập tin tức Kissinger

Cuộc đấu trí trên bàn cờ quyền lực

Nước Nhật thông qua TPP nhằm thể hiện quyết tâm thực hiện những nguyên tắc đã đạt được của một Hiệp định thương mại tự do kiểu mới mà thế giới cần hướng tới.

Ký ức sau 40 năm

Paris, 40 năm sau ngày ký Hiệp định lịch sử để mở ra con đường kết thúc chiến tranh Việt Nam, những ký ức vẫn còn nhưng dù đang mờ dần theo năm tháng.