Kko Kids Band

Cập nhập tin tức Kko Kids Band

Học sinh Hàn sử dụng thành thạo đồ nghề DJ từ năm lớp 4

Lấy nghệ danh là "Kko Kids Band", không chỉ nắm vững nhạc lý cơ bản, những học sinh lớp 4 này có thể sử dụng thành thạo nhạc cụ điện tử, thậm chí cover một trong những ca khúc huyền thoại của Daft Punk: "Something About Us" (2001).