Koshi Nakanishi

Cập nhập tin tức Koshi Nakanishi

Sợ người chơi bị ngất vì hoảng sợ, Resident Evil 7 đã phải cắt bỏ cảnh này

Một trong những cảnh ghê rợn nhất Resident Evil 7 đã phải sửa lại để... bớt kinh dị