lẫn trốn

Cập nhập tin tức lẫn trốn

Sau 30 năm lẩn trốn, Sơn đã bị lực lượng chức năng bắt tại Quảng Ngãi.