Lê Công Nhường

Cập nhập tin tức Lê Công Nhường

Chưa tìm được tiếng nói chung về quy hoạch xây dựng tỉnh

Nhiều ĐB cho rằng nên có quy hoạch xây dựng tỉnh như là quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành nhưng cũng có ý kiến lo ngại về sự chồng lấn.

Thống đốc huy động 500 tấn vàng trong dân như thế nào?

ĐBQH chất vấn Thống đốc có giải pháp gì để huy động khoảng 500 tấn vàng và trên 10 tỷ USD đang nằm trong dân.