lễ hội Việt Nam

Cập nhập tin tức lễ hội Việt Nam

Đưa lễ hội trở thành sản phẩm du lịch chủ lực - tại sao không?

Lễ hội trở thành “thỏi nam châm” hút khách đã được thế giới chứng minh từ lâu. Song phải đến khi Đà Nẵng, Quảng Ninh thành công nhờ nâng tầm lễ hội, người ta mới hiểu nó hoàn toàn có thể là sản phẩm du lịch chủ lực hút khách.

4 lễ hội kinh dị nhất Việt Nam khiến du khách 'sợ xanh mặt'

Để cảm ơn các vị thần, cầu may mắn, cầu sức khỏe hay cầu mùa màng, các lễ hội dưới đây đã thực hiện những nghi thức đâm trâu, chém lợn khiến không ít người cảm thấy sợ hãi.