Leica 0 Series

Cập nhập tin tức Leica 0 Series

2,4 triệu euro cho chiếc máy ảnh đắt nhất thế giới

Với giá bán 2,4 triệu euro, Leica 0 Series đã trở thành chiếc máy ảnh đắt giá nhất thế giới.