1/ SPLASH ART MỚI

Winter Wonder Karma

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Độc Suy Nhược (W)

  • Năng lượng tiêu hao tăng từ 60 lên 70.
    • Phiên bản hiện tại đang là 50.

  Nhiễm Khuẩn (E)

  • Sát thương hoàn trả từ 10/25/40/55/70 về lại 20/35/50/65/80.

3/ THAY ĐỔI VỀ RỪNG

  Quái Đá Cổ Đại

  • Điểm kinh nghiệm nhận được giảm xuống
    • Phiên bản hiện tại: Cấp độ 1 tiêu diệt với trang bị đi rừng: 178/380 XP.
    • Máy chủ thử nghiệm PBE: Cấp độ 1 tiêu diệt với trang bị đi rừng: 116/380 XP.

4/ KHÁC

Diện mạo của Poro trong chế độ chơi Vực Gió Hú lại tiếp tục thay đổi.

Chỉnh sửa Splash Art của Snow Day Graves

Khuôn mặt của các Poro đã được thay đổi, trong khi tấm ảnh trên tường giờ là Graves cùng Twisted Fate thay vì Graves Tiệc Bể Bơi như trước.

So sánh

Hiệu ứng hình ảnh kỹ năng W của Winer Wonder Karma được sửa lại.

Chân dung đặc biệt của Lux Thập Đại Nguyên Tố đã được chỉnh lại để phù hợp với khung viền xếp hạng.

Gnar_G