1. NÂNG CẤP SPLASH ART:

Teemo Thỏ Phục Sinh

Cũ

2. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

  Quả Cầu Băng (Q)

 • Bay qua làm chậm giờ sẽ Hạ Nhiệt kẻ địch.
 • Giờ sẽ gây hiệu ứng Tê Cóng lên toàn bộ kẻ địch bị làm choáng.

  Tê Cóng (E)

 • Sát thương thay đổi: Thay vì gây gấp đôi sát thương lên những kẻ địch bị làm chậm bởi Q/R, kỹ năng Tê Cóng (E) giờ gây thêm sát thương dựa trên hai hiệu ứng Hạ Nhiệt và Tê Cóng.
  • Hạ Nhiệt: Các mục tiêu nhận thêm 150% sát thương.
  • Tê Cóng: Các mục tiêu nhận thêm 200% sát thương.

  Bão Tuyết (R)

 • Làm chậm thông thường sẽ khiến cho kẻ địch dính hiệu ứng Hạ Nhiệt.
 • Khi cơn bão ở kích thước tối đa (tối đa phạm vi và sát thương) sẽ gây hiệu ứng Tê Cóng lên những kẻ địch trong tầm ảnh hưởng.

  Nanh Độc (E)

 • Lượng máu hồi lại thay đổi từ 5/10/15/20/25 theo cấp độ kỹ năng thành 5-22 thay cấp độ tướng.
  • Lượng máu hồi lại ở cấp độ 1 là 5 (+ 1 mỗi cấp), lên tới 22 ở cấp độ 18.

 • Sát thương gia tăng mỗi cấp tăng từ 1.7 lên 2.5.
 • Tốc độ đánh gia tăng mỗi cấp tăng từ 2.5 lên 3.

  Vẫn Tinh (Q)

 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 40/45/50/55/60 lên 50/55/60/65/70.

  Tinh Tú Hộ Mệnh (W)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 4/3.5/3/2.5/2 lên 6/5.5/5/4.5/4 giây.

  Nhiễm Khuẩn (E)

 • Sát thương của mỗi điểm cộng dồn Độc Chết Người giảm từ 15/20/25/30/35 xuống 10/15/20/25/30.

 

  Võ Phượng Hoàng (R)

 • Hiệu ứng duy trì: Sát thương từ cú đánh đầu tiên và mỗi cú đánh thứ ba sau đó tăng từ 25/60/95/130/165 lên 40/80/120/160/200.
 • Hiệu ứng kích hoạt: Thời gian duy trì giảm từ 5 xuống 4 giây.

  Đai Lưng Hextech

 • Tướng địch cùng quái rừng trúng nhiều Cầu Lửa sẽ chịu thêm 15% sát thương giảm từ 20%.

3. KHÁC:

04 Gói Đa Sắc mới

Diana Hằng Nga

Ezreal Thanh Lịch

Malphite Máy Móc

Riven Thỏ Ngọc

Mẫu mắt mới – Mẫu mắt Vinh Quang 2016

 

Biểu tượng anh hùng mới

Gnar_G