1. CẬP NHẬT VÀ CHỈNH SỬA SPLASH ART:

Super Galaxy Shyvana đã có Splash Art.

Splash Art của Freljord Taliyah đã được chỉnh sửa chút ít, bao gồm màu sắc của Taliyah, bức tường băng và một vài chi tiết nhỏ nữa.

2. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

  Khai Mở Thiên Hà (W)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 6/5/4/3/2 lên 6/5.5/5/4.5/4 giây.

  Sóng Ánh Sáng (R)

 • Sát thương giảm từ 200/300/400 xuống 150/250/350.

  Vụ Nổ Độc Hại (Q)

 • Tầm kích hoạt tăng từ 750 lên 850.

  Chưởng Khí (W)

 • Tầm kích hoạt ngắn nhất giảm từ 550 xuống 500.
 • Tầm kích hoạt dài nhất tăng từ 800 lên 900.

  Võ Thuật Wuju (E)

 • Sát thương chuẩn giảm từ 15/25/35/45/55 xuống 14/23/32/41/50 (thay đổi so với cân bằng ngày hôm qua, hiện tại đang là 12/19/26/33/40).

  Chim Quỷ Hung Tợn (R)

 • SMPT cộng thêm ở khả năng hồi phục khi gây sát thương lên tướng tăng từ 0.1 mỗi con quạ lên 0.12.

  Tia Phân Hủy Sự Sống (R)

 • Sát thương tăng từ 550/750/950 lên 550/800/1050 (thay đổi so với cân bằng ngày hôm qua, hiện tại đang là 500/725/900).

  Máu Độc (R)

 • Hồi phục máu tăng từ 75/125/175 (+ 0.35 AP) mỗi tướng địch trúng phải kỹ năng lên thành 50/250/350 (+ 0.7 AP) với tướng địch đầu tiên và 75/125/175 (+ 0.35 AP) cho mỗi tướng địch tiếp theo.

  Phù Phép: Huyết Đao

 • Tốc độ đánh tăng từ 40% lên 50%.

3. THAY ĐỔI VỀ PHÉP BỔ TRỢ:

  Tốc Hành

 • Thời gian hồi giảm từ 210 xuống 180 giây.
 • Tốc độ di chuyển thay đổi từ 27% mọi cấp thành 28-45% (+ 1% mỗi cấp).

4. KHÁC:

Chỉnh sửa biểu tượng tướng

 

Biểu tượng anh hùng mới

Gnar_G