1. 02 BỘ TRANG PHỤC MỚI:

Vayne Đoạt Hồn

Đây là trang phục đặc biệt chỉ xuất hiện trong hệ thống Chế Tạo Hextech (giống với Annie Công Nghệ).

Nami Biển Sâu

2. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG:

  Trường Điện Từ (R)

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 30 giây mọi cấp thành 60/40/20 giây.

  Lưỡi Kiếm Ưu Việt (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 70/60/50 lên 110/85/60 giây.

  Hoàng Kim Giáp (W)

 • Lớp giáp giảm từ 50/90/130/170/210 xuống 50/80/110/140/170.
 • Sát thương với mỗi tướng địch cạnh bên tăng từ 20/30/40/50/60 lên 20/40/60/80/100.

  Sói Cuồng Loạn (W)

 • Không còn hồi phục máu nữa.

  Anh Hùng Ca (Q)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 8 lên 10 giây.
 • Sát thương khi kích hoạt giảm từ 40/80/120/160/200 xuống 40/70/100/130/160.
 • Tầm hào quang tăng từ 350 lên 400.
 • Sát thương cộng dồn với Nội tại tăng từ 20/30/40/50/60 lên 20/35/50/65/80.

  Giai Điệu Khích Lệ (W)

 • Lượng máu hồi lại giảm từ 30/50/70/90/110 xuống 40/50/60/70/80.
 • Tầm hào quang tăng từ 350 lên 400.
 • Giá trị lớp giáp thay đổi từ 35/55/75/95/115 thành 30/55/80/105/130.
 • Không còn gia tăng lượng máu hồi phục dựa trên lượng máu đã mất.

  Bản Nhạc Tốc Độ (E)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 65 xuống 40 mọi cấp.
 • Tốc độ di chuyển của Sona tăng từ 13/14/15/16/17% lên 28/31/34/37/40%.
 • Tầm hào quang tăng từ 350 lên 400.
 • Tốc độ di chuyển của đồng minh tăng từ 10/11/12/13/14% lên 12/14/16/18/20%.

  Khúc Cao Trào (R)

 • Nội tại mới: Mỗi cấp Khúc Cao Trào (R) sẽ làm giảm 20% thời gian hồi chiêu cơ bản bộ kỹ năng của Sona.

  Chim Quỷ Hung Tợn (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 10 lên 30 giây.

  Truyền Máu (Q)

 • Sát thương giảm từ 80/100/120/140/160 xuống 75/90/105/120/135.
 • SMPT cộng thêm từ 0.45 lên 0.55.

  Nổi Điên (W)

 • Tốc độ đánh cộng thêm ở mỗi điểm cộng dồn giảm từ 8/11/14/17/20% xuống 4/8/12/16/20%.
 • Thời gian hồi chiêu khi dùng Nổi Điên (W) lên quái vật giảm từ 50% xuống 25%.

3. TRANG LỊCH SỬ ĐẤU CỦA CLIENT MỚI:

Gnar_G