1. CẬP NHẬT SPLASH ART ĐẶC BIỆT:

Tương tự như các bộ trang phục SIÊU PHẨM ra mắt năm 2015, thì ảnh chờ đại diện của các trang phục SIÊU PHẨM: Ashe, Ekko & Katarina cũng đã được ra mắt với điểm nhấn và lối thiết kế đặc biệt.

  

2. NÂNG CẤP TRANG PHỤC:

SIÊU PHẨM: Katarina đã nhận được nâng cấp về hiệu ứng – làm cho kỹ năng Q và W dễ nhìn hơn trước với hiệu ứng tối sẫm trên vùng ảnh hưởng.

Tốc độ di chuyển ở kỹ năng W của Katarina cũng nhận được hiệu ứng hình ảnh đặc biệt.

3. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

  Rình Rập (Nội tại)

 • (Hiệu ứng mới) - Thời gian tồn tại của hiệu ứng tăng tốc khi ra khỏi bụi tăng lên gấp đôi nếu bạn ở dạng Báo (Giờ sẽ là 4 giây thay vì 2 giây).
 • Bẫy Rập sẽ không còn kích hoạt hiệu ứng Săn Đuổi nữa.

  Phóng Lao (Q)

 • Sát thương tối thiểu thay đổi từ 60/77.5/95/112.5/130 thành 70/85/100/115/130.
 • Sát thương tối đa thay đổi từ 180/232.5/285/337.5/390 thành 210/255/300/345/390.

  Bẫy Rập (W)

 • Tầm kích hoạt tăng từ 150 lên 200.

  Lốt Báo (R)

 • Không còn hồi lại khi hiệu ứng Săn Đuổi kích hoạt.
 • Không còn tái tạo đòn đánh thường của Nidalee ở cả dạng Người & Báo.

  Cắn Xé (Q)

 • Sát thương tối thiểu thay đổi từ 4/20/50/90 thành 20/40/60/80.
 • Sát thương tôi đa thay đổi từ 8/45/125/248 thành 40/90/150/220.
 • Tỷ lệ sức mạnh phép thuật tăng từ 36% lên 40%.
 • Sát thương lên các mục tiêu bị Săn Đuổi tăng từ 33% lên 40%.

  Vồ (W)

 • (Loại bỏ hiệu ứng) - Không còn rút ngắn thời gian hồi khi Nidalee tiêu diệt một mục tiêu trong dạng Báo, hay khi nhảy vào mục tiêu bị Săn Đuổi lần đầu.
 • Giờ sẽ làm chậm mục tiêu bị Săn Đuổi đi 50% trong 0.5 giây.
 • Giờ sẽ lập tức hồi lại khi tiêu diệt hoặc hỗ trợ tiêu diệt tướng địch.

  Thần Cá Sấu (R)

 • Tăng Nộ hoàn trả từ 6 mỗi giây thành 5 mỗi giây.
 • (Hiệu ứng mới) – Giờ tăng 20 Nộ ngay lập tức khi kích hoạt Thần Cá Sấu (R).

 Lư Hương Sôi Sục  Hòm Bảo Hộ Mikael

 • + 15% hồi máu và tạo giáp giờ là Nội tại DUY NHẤT.

Gnar_G