1. RA MẮT 03 BỘ TRANG PHỤC SIÊU PHẨM:

SIÊU PHẨM: Ashe – Ekko – Katarina sẽ ra mắt người chơi ở phiên bản 6.15.

SIÊU PHẨM: Ashe

SIÊU PHẨM: Ekko

SIÊU PHẨM: Katarina

2. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

  Tuyết Tê Tái (Q)

 • Sát thương giảm từ 70/115/160/205/250 xuống 60/105/150/195/240.

  Súng Máy (E)

 • Giờ sẽ giảm 20/22/24/26/28% giáp và kháng phép sau khi bắn trúng kẻ thù 4 lần E thay giảm giáp và kháng phép ngay lập tức như hiện tại (lên tới tổng cộng 4/8/12/16/20) mỗi phát bắn.
 • Thời gian hiệu lực tăng lên 4 giây ngay sau khi kích hoạt, tăng từ 2 giây.

  Hoàng Kì Demacia (E)

 • Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 10/13/16/19/22% lên 15/17.5/20/22.5/25%.

  Quả Cầu Hư Không (Q)

 • Sát thương tăng từ 70/95/120/145/170 lên 70/100/130/160/190.

  Áp Suất Hư Không (E)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 80 mọi cấp xuống 60/65/70/75/80.

  Thần Cá Sấu (R)

 • Nộ khí tăng từ 5 lên 6 mỗi giây.
 • Sát thương phép trên diện rộng tăng từ 30/60/90 lên 40/80/120.

 • Lượng máu hồi lại mỗi giây giảm từ 2 xuống 1.7.

 • Lượng giáp tăng từ 27.628 lên 28.05.
 • Lượng máu tăng từ 594.6 lên 600.
 • STVL cộng thêm mỗi cấp tăng từ 3.4 lên 5.

  Hóa Rồng (R)

 • Giờ tăng 1/1.5/2 Nộ mỗi 1 giây, từ 1/2/3 Nộ mỗi 1.5 giây.

  Phi Thạch (Q)

 • Sát thương thay đổi từ 70/80/100/120/140 thành 50/75/100/125/150.
 • Mục tiêu thứ hai trúng phải Phi Thạch (Q) sẽ chỉ phải nhận 45% sát thương, giảm từ 50%.
 • Năng lượng hồi lại khi kích hoạt Phi Thạch (Q) trên khu vực Đất Biến Đổi là 25%, giảm từ 50%.

  Nhào Lộn (Q)

 • STVL cộng thêm tăng từ 30/35/40/45/50% tổng sát thương lên 30/40/50/60/70%.

  Nở Rộ (Q) 

 • SMPT cộng thêm tăng từ 0.55 lên 0.6.
 • Sát thương tăng từ 60/90/120/150/180 lên 60/95/130/165/200.

 Chùy Gai Lãnh Chúa Van Damm (Twisted Treeline)

Chùy Gai Lãnh Chúa Van Damm đã quay trở lại với các chỉ số cùng Nội tại mới.

 • + 400 máu
 • + 50 STVL
 • + 10% giảm thời gian hồi chiêu
 • Nội tại DUY NHẤT – Ashes to Ashes: Kiểm soát Tế Đàn gần nhất, gây 25 (+ 1 mỗi cấp độ tướng) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch cạnh bên (gây thêm 50% sát thương lên quân lính và quái vật). Kiểm soát Tế Đàn xa nhất khiến cho đòn đánh của bạn thiêu đốt mục tiêu gây thêm 114 sát thương chuẩn (tùy thuộc cấp độ tướng) trong vòng 3 giây.

3. KHÁC:

Quân lính SIÊU PHẨM quay trở lại trên máy chủ PBE.

Mẫu mắt mới - Recon Drone Ward

Gnar_G